Ytterligare ändringsbudget

Regeringen presenterar en extra ändringsbudget för 2022 som innehåller förslag om kompensation till  hushåll och privatpersoner för höga el- och drivmedelspriser samt stöd till jordbruket och yrkesfisket.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply