Ytterligare ändringsbudget – Srf konsulterna

Publicerat 27 januari, 2022

Regeringen avser att inom kort överlämna en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag förlängd anståndstid för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader.

Läs mer