Vinstallokering fast driftsställe

Skatteverket samlar information om vinstallokering till fast driftställe som därmed ersätter den vägledning som tidigare fanns på sidorna Vinstallokering och Beräkning av resultatet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply