Viktig lagändring för dig som har anställda

Den 30 juni 2022 trädde de nya ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft, och kommer att tillämpas från den 1 oktober 2022. Målsättningen med lagändringen är att få en mer flexibel arbetsrätt samtidigt som den ger de anställda en ökad anställningstrygghet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply