Vårbudgeten avslogs

Riksdagen sa nej till vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Regeringen uppmanas återkomma med förslag om sänkt skatt för pensionärer och s.k. gas i pensionssystemet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply