Utvidgat rutavdrag med höjt tak – Srf konsulterna

Publicerat 23 september, 2020

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och att taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor, förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2021. De nya tjänsterna som föreslås är tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning, en möbleringstjänst, en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden. Förslaget innehåller även att återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion ska gälla omedelbart samt att vissa av skatteförfarandelagens bestämmelser om anstånd ska vara tillämpliga på beslut om återbetalning.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply