Utredning av karens och sjuklön

Regeringen har tillsatt en utredning om karensavdraget och sjuklönen som ska ta ställning till behovet av att ändra reglerna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply