Utlandstraktamente 2022 – Srf konsulterna

Publicerat 8 december, 2021

Skatteverkets har publicerat allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2022 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Läs mer