Utbetalning av elstöd – Srf konsulterna

Publicerat 19 januari, 2023

Regeringen ger Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalningar av elstöd till hushåll i hela landet för höga elkostnader nov -dec 2022.

Läs mer