Upphörande av lag

Den tillfälliga lagen för bolags- och föreningsstämmor, även kallad den tillfälliga stämmolagen, som tillkom under pandemin för att minska smittspridningen av covid-19 upphör vid årsskiftet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply