Uppgift om tjänsteställe i individuppgift från 1 januari 2023

Reseavdraget föreslås att vara kvar i sin nuvarande form. En nyhet är att arbetsgivaren ska lämna uppgift om den anställdes arbetsplats i arbetsgivardeklarationens individuppgift från 1 januari 2023.

Läs mer om ändringarna i den tekniska beskrivningen för arbetsgivardeklaration på individnivå:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply