Uppåt i orderingång – Srf konsulterna

Publicerat 7 juli, 2021

SCB rapporterar att industrins orderingång ökade ökade med 6,1 procent i maj 2021 jämfört med april, i säsongsrensade tal. Jämfört med maj föregående år ökade orderingången med 32,7 procent.

Läs mer