Underlättande vid stämmor

Regeringen föreslår att den tillfälliga stämmolagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs från och med den 1 mars 2022 fram till årets slut.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply