Undantag från skatteplikt

Skatterättsnämnden har publicerat ett förhandsbesked i fråga om huruvida ursprunglig eller aktuell kreditgivares förvaltning av krediter omfattas av undantag från skatteplikt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply