Två nya departement

Klimat- och näringslivsdepartementet (klimat-, miljö-, energi- och näringsfrågor) samt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet (omfattar även bostads- och samhällsplaneringsfrågor) från den 1 januari 2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply