Tullen får utökade möjligheter – Srf konsulterna

Publicerat 5 maj, 2021

Enligt förslag från regeringen kommer Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU utökas. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply