Tre av tio som får kvarskatt är över 65 år

Av de 1,3 miljoner personer som fått kvarskatt i år är cirka 400 000 över 65 år. Att pensionärer ofta får kvarskatt beror på att pensionen kommer från flera utbetalare. Då är regeln att huvudutbetalaren ska dra skatt enligt skattetabell, medan övriga utbetalare drar 30 procent i skatt.

– Det är viktigt framför allt för nya pensionärer att se över sin skatt, så att kvarskatten inte blir en negativ överraskning, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Det går att undvika kvarskatt genom att exempelvis be den som betalar ut lön eller annan ersättning, som till exempel pension, att dra mer skatt.

– Den som vill rätta sin skatt kan be Pensionsmyndigheten att dra mer skatt från början. Det går att göra enkelt genom att logga in på pensionsmyndigheten.se, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Ett annat alternativ är att ansöka om skattejämkning. Det kan göras på skatteverket.se. För att jämka skatten för hela 2023 behöver ansökan lämnas in senast den 14 november. Efter det kan man jämka för en del av året.

Skatten påverkas också av åldern. Nya regler gör att den som går i pension vid 65 års ålder får vänta längre på det förhöjda grundavdraget.

– Det förhöjda grundavdraget som innebär lägre inkomstskatt gäller först för dem som fyller 67 år nästa år. I år gäller det från 66 år. Det är en sak som nya pensionärer behöver veta och vara förberedda på, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverket.

Den som har kvarskatt att betala i år ska i de flesta fall göra det senast den 14 november. Sista betalningsdatum framgår av slutskattebeskedet. Det går att betala via bankgiro eller Swish.

Inbetalningskort på papper kan beställas via telefon eller skatteverket.se där den som behöver även hittar en tjänst för att räkna ut OCR-numret.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply