Tjänsteresor minskade markant

Antalet utbetalningar  av traktamente sjönk med nästan 40 procent under 2020 jämfört med 2019. I april 2021 började tjänsteresorna öka i förhållande till 2020, men totalt under 2021 blev det ändå en minskning.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply