Tillväxten bedöms bli stark

Finansdepartementet räknar med en tillväxt på 4,4 procent i år och 3,5 procent nästa år enligt den senaste prognosen. Reformer och investeringar för 74 miljarder kronor är att vänta i den kommande budgeten.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply