Tillfälliga åtgärder förlängs

Regeringen föreslår en förlängning av ersättning karensavdrag, karensdagar för egenföretagare, kompensation av sjuklönekostnader samt uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall till och med den 30 april 2021.

Läs mer

Inlägget Tillfälliga åtgärder förlängs dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply