Tillämplig ettårsregel – Srf konsulterna

Publicerat 20 september, 2022

Skatterättsnämndens förhandsbesked gör gällande att ettårsregeln endast är tillämplig när det finns ett orsakssamband mellan arbetsgivarens verksamhet och den anställdas utlandsvistelse.

Läs mer