Tidsgräns för expertskatt förlängs – Srf konsulterna

Publicerat 18 september, 2020

Tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna för utländska experter, forskare och nyckelpersoner föreslås utvidgas från tre till fem år. Den utvidgade tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply