Sveriges ekonomiska läge

Finansdepartementets senaste prognos spår en hög inflation och stigande räntor som väntas dämpa tillväxten i den svenska ekonomin från andra halvåret i år.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply