Sveriges ansökan från EU:s återhämtningspaket – Srf konsulterna

Publicerat 28 maj, 2021

Regeringens ansökan om medel från den s k Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) omfattar 30 åtgärder och  bedöms ge 34 Mdkr i bidrag till Sverige. RRF utgör en del av EU:s återhämtningspaket.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply