Sverige faller i jämlikhet

Organisationerna Oxfam och Development Finance International rankar världens länder utifrån hur väl de är rustade att bekämpa ekonomisk ojämlikhet. År 2017 var Sverige i topp, 2022 är placeringen 20.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply