Svenskt inreseförbud

För länder inom EU/EES, nordiska länderna undantagna, krävs fortsatt vaccinationsintyg, negativt testintyg eller tillfrisknandeintyg och för länder utanför EU/EES krävs särskilt undantag samt negativt covid-19-test.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply