Svenskars arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket presenterar hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö i Arbetsmiljöundersökningen 2021. 90% uppger att ett bra jobb från distans.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply