Svenskar och AI

Sveriges medborgare har generellt en positiv inställning till Artificiell intelligens, AI, något som undersökningen Svenska Folket och AI visar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply