Svagare arbetsmarknadsutveckling

Statistikmyndigheten rapporterar om att sysselsättningen inte ökar  i samma takt som tidigare och att minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply