Svag krona gav prisökningar

Statistiska Centralbyrån rapporterar att producentprisindex steg med 0,7 procent från december 2021 till januari 2022. Importpriserna och exportpriserna hade de högst uppmätta årstakterna på 30 år.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply