Styrräntan höjs

Riksbanken väljer att höja styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent med syfte att få ner inflationen och värna inflationsmålet .

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply