Stora förändringar väntar inom momsområdet i EU

EU föreslår att företag ska utfärda e-fakturor när de handlar med andra länder och hemlandets skattemyndighet ska ha tillgång till uppgifter om de här fakturorna. Därefter ska informationen automatiskt utbytas med övriga länder inom EU.

– Skatteverket ser fram mot en utveckling som kan medföra minskade momsbedrägerier och minskat skattefel. Det är också mycket positivt att e-fakturering och rapportering nästan i realtid till skattemyndigheterna kan skapa en digital transformation i redovisnings- och beskattningsprocesserna hos företagen, säger Björn Erling, sektionschef på Skatteverket.

Förändringarna berör i första hand momsområdet men kommer att få följder även inom andra områden, exempelvis kan krav på e-fakturering och transaktionsbaserad redovisning förebygga och motverka brottslighet.

– Det finns också betydande miljö- och hållbarhetsvinster med de föreslagna reglerna, utöver de fördelar som e-fakturering i sig kommer att ha. Från Skatteverkets synvinkel kan förslaget innebära nya möjligheter att stödja våra momskunder med nya tjänster som rör deras momsredovisning och bättre möjligheter att rikta våra kontroller mer effektivt, säger Björn Erling.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply