Stora brister enligt Arbetsmiljöverket – Srf konsulterna

Publicerat 28 oktober, 2020

I Arbetsmiljöverkets 1390 inspektionsinsatser på arbetsplatser med 5 till 19 anställda uppvisar fler än hälften brister i sin hantering av risker för belastningsskador.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply