Stödåtgärder på gott och ont

Finansinspektionen (FI) analys av införda stödåtgärders effekt under pandemin visar att de har dämpat de ekonomiska konsekvenserna av krisen, påskyndat återhämtningen samt ökar stabilitetsrisker på sikt.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply