Stöd vid korttidsarbete söks hos Skatteverket

– Från den 1 april ansöker man hos Skatteverket om korttidsstöd. Ansökningar som har kommit in före 1 april handläggs fortsatt av Tillväxtverket, säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Arbetsgivare som har tillfälliga och allvarliga svårigheter kan i vissa fall söka stöd för lönekostnader som är kopplade till korttidsarbete för anställda. Svårigheterna ska bero på omvärldshändelser som inte har kunnat förutses eller undvikas. Stödet innebär att arbetstagare går ned i arbetstid och lön tillfälligt.

Karenstiden för att få stöd slopas temporärt. Arbetsgivare som har fått korttidsstöd under mars 2020-september 2021 har därför möjlighet att söka stöd från 1 april i år till 31 december 2023.
Med anledning av införandet av nya pandemirestriktioner under december 2021 kan företag söka stöd retroaktivt från 1 april 2022 för stödmånader som inleds i december 2021 till mars 2022.
Stödet söks via en e-tjänst på skatteverket.se, ansökan görs i två steg. Först ansöker arbetsgivaren om godkännande, när ansökan har beviljats går det att ansöka om stöd.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply