Stöd för Brexit – Srf konsulterna

Publicerat 12 april, 2022

EU förordning ger företag möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av Brexit. Stöd får lämnas för bland annat konsult- och rådgivningstjänster som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien.

Läs mer