Stigande tjänsteprisindex

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att tjänsteprisindex steg med 2,3 procent det andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2022. Jämfört med det andra kvartalet 2021 har tjänstepriserna stigit med 7,9 procent.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply