Stigande inflation

Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om fortsatt bred prisuppgång i april med prisökningar på bland annat livsmedel, hushållsvaror, restaurangbesök och hotell. Inflationstakten var 6,4 procent i april 2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply