Stigande inflation

Statistikmyndigheten rapporterar om en uppgång i inflationstakten med 9,0 procent i augusti 2022 jämfört med samma månad föregående år. Månadsförändringen från juli till augusti var 1,5 procent.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply