Statlig e-leg

DIGG har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation. Uppdraget ska rapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply