Stark svensk innovationskraft

Global Innovation Index , som sammanställs av FN-organet WIPO, har endast Schweiz före Sverige bland de 131 länder som har jämförts i förmåga att skapa ett bra klimat för innovation.

Läs mer

Inlägget Stark svensk innovationskraft dök först upp på Srf konsulterna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply