Socialförsäkringen försvagas

Försäkringskassans analys visar att den höga inflationstakten försvagar hälften av ersättningarna i socialförsäkringen då de i någon mån är kopplade till prisbasbeloppet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply