Snabb löneökning

Medlingsinstitutets (MI) analys visar en löneutveckling i Europa och USA i liknande eller högre takt jämfört med före pandemin. Kraftigt stigande konsumentpriser har dock gjort att reallönerna fallit med 4-6 %.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply