Små förändringar i utsläpp – Srf konsulterna

Publicerat 19 september, 2022

Statistikmyndighetens (SCB) visar nästan oförändrat utsläpp av växthusgas från svensk ekonomin i årets Q1 jämfört med i fjol samtidigt med ett minskat utsläpp av växthusgas per producerad krona i ekonomin.

Läs mer