SL bröt mot GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, utfärdar en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kr då biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud vilket strider mot lagen.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply