SKV om samfälligheters momsplikt

Skatteverket (SKV) har publicerat ett ställningstagande för under vilka förutsättningar samfällighetsföreningar ska anses bedriva ekonomisk verksamhet och omfattas av mervärdesskatt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply