SKV om ekonomiska föreningars momsplikt – Srf konsulterna

Publicerat 16 februari, 2022

Skatteverket (SKV) har publicerat ett ställningstagande angående under vilka förutsättningar som insatskapital utgör ersättning för tillhandahållna tjänster i ekonomiska föreningar som driver anläggningar.

Läs mer