SKV om DAC6 – Srf konsulterna

Publicerat 25 mars, 2021

Skatteverket har gjort ett ställningstagande gällande DAC6 och om varje betalning ska i kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m. när det är fråga om ett avtalsförhållande med löpande betalningar.

Läs mer

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply