Skatteverket varnar för bedrägerier med ombudsregistrering

– Det första fallet upptäcktes genom att den berörda personen reagerade på aviseringen från oss. Efter det har vi upptäckt ytterligare fem fall. Vi har startat ett arbete med att gå igenom över 6 000 ombudsanmälningar för att undersöka om det finns fler fall. Vi ser också över hur vi ytterligare kan förbättra kontroll och säkerhet, säger Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket.

Alla som registrerar ett ombud får en avisering från Skatteverket. Aviseringen går digitalt och omedelbart till den som har digital brevlåda för myndighetspost, annars kommer den på papper.

– Det går inte att anmäla någon annans bankkonto för utbetalning från skattekontot. Men den enskilda som vill ha en extra säkerhet, som vet att det finns mycket pengar på skattekontot, kan sätta en utbetalningsspärr, för att skapa extra trygghet. Det görs enkelt i e-tjänsten. Ett ombud kan inte ta bort en sådan spärr. Vi vill också återigen uppmana alla som kan att skaffa digital myndighetspost för att få snabbare och säkrare aviseringar från oss, säger Anders Bäck.

Skatteverket kommer att ytterligare förebygga och förbättra kontrollen i samband med registrering av ombud. Även om inga pengar kommit i fel händer så har bedragarna haft möjlighet att se uppgifter på kontot, som inte är offentliga för utomstående.

– Vi behöver ligga steget före och säkra upp ytterligare för att minimera risker, när vi upptäcker nya former av bedrägerier. Samtidigt vill vi också varna och peka på de åtgärder som man själv kan göra, skaffa digital brevlåda, eller om det inte är möjligt skaffa lås på din vanliga brevlåda, så att du verkligen får post och aviseringar som kommer från oss och eventuella fel kan upptäckas tidigt, säger Anders Bäck

Alla sex bedrägerierna har koppling till varandra. De berörda personerna är informerade om att de falska ombuden stängts av.

Skatteverket tar emot närmare 800 000 ombudsregistreringar varje år, men de flesta sker med e-legitimation digitalt. 273 000 ombudsregistreringar per år görs på papper. Det är den som vill ha ett ombud som ansöker. Den som ansökt, det vill säga ägaren till skattekontot, får alltid en avisering.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply