Skatteverket stoppar företag som används som brottsverktyg

Brottslighet med koppling till företag medför negativa effekter både för näringslivet och det övriga samhället. Det kan handla om att oseriösa aktörer använder sig av falska identiteter eller bulvaner för att undanhålla skatter och avgifter eller för att lura till sig ersättningar, bidrag och förmåner. De kan också tvätta pengar genom bolag.

-Genom att frånta dem deras F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering minskar Skatteverket aktörernas förmåga att upprätthålla en legitim fasad. Det gör det svårare för dem att fuska, säger Åsa Gabrielsson, verksamhetsutvecklare, på Skatteverket.

Oseriösa aktörer kommer i huvudsak över företag på två sätt. Antingen ansöker de om registrering för ett nytt företag eller så köper de ett befintligt företag som redan har alla registreringar, därefter begärs felaktiga betalningar ut.

Utöver skärpt kontroll av övertagna företag granskar Skatteverket även nya ansökningar om skatteregistreringar. Gruppen oseriösa aktörer utgör en liten del av det totala antalet ansökningar om företagsregistrering, cirka 60 registreringsärenden i veckan identifieras som extra riskfyllda och av dem är det ungefär hälften som inte uppfyller kraven för registrering

-Vi vill stoppa oseriösa aktörer som använder företag till oegentligheter på ett tidigt stadium. På det här sättet jobbar vi förebyggande och hindrar att pengar betalas ut felaktigt, säger Åsa Gabrielsson.

Finansdepartementet arbetar med ett regeländringsförslag som ska försvåra möjligheterna att fuska inom skatteregistreringssystemet och förbättra Skatteverkets möjligheter att agera.

Här finns information om att sälja eller avveckla företag på ett säkert sätt: https://www.verksamt.se/avveckla/aktiebolag

Bilder på kontaktpersoner finns under Skatteverkets pressbilder på webben.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply